Search form

Mateo 7:17

17Iring din ded dema ke kayu ne meupiya se kegueyhuey rin ne iyan din dà bahas ne meupiya. Ugaid ne ke kayu ne ruen sakit din ne iyan din bahas ne meraat.