Search form

Mateo 7:8

8Su langun ne ebuyù diyà te Eleteala ne ebehayan, ne ke etew ne ebpemengà ne ebpeketuen, ne ke etew ne ebpenehetiat ne ebpuwasan ke lekeb kandin.