Search form

Mateo 8:19

19Ketà ne ruen senge etew ne mibpenurù te penduan ni Moises ne mid-uvey kandin ne migkahi te, “Meyterù, eduma a kenikew misan ebpependei ka.”