Search form

Mateo 8:24

24Ne midtekewtekew se mevaher ne keramag ne nekesuhat ketà te ranew ne nelikuvungan en te baleg ini se avang dan. Ugaid ne nekelipereng si Hisus.