Search form

Mateo 8:6

6“Mama,” ke sikandin, “duen edsugsuhuen ku ne ederaru riyà te valey ku su minatey ke divaluy ne lawa rin ne merasey nevenar se egeramen din.”