Search form

Mateo 9:17

17Ne iring din ded dema,” ke si Hisus, “ke behu ne tebà su kenà egkepakey ne riyà nu idtahù te raan en ne edtehuan ne mibeelan ne lundis. Su embiya arà se ed-ul-ulaan nu ne edsevu ke tebà ne ebetu ke lundis ne midtehuan, ne edturayas ke tebà ne egkereetan, ne egkereetan dema ke midtehuan ne lundis. Tembù be iyan nu iya tehui te behu pà ne tebà ini se edtehuan ne behu pà ne mibeelan apey kenà egkereetan arà se tebà wey ke midtehuan.”