Search form

ꞌAt 10:39

39Hak mũ'ãte' pẽnãhã Yoneo yõg hãpxexka tu', xix Yẽnoyãnẽn kopah, pa Yoneo yõg tikmũ'ũn te Yeyox putex mĩpkupnix tu'. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index