Search form

ꞌAt 13:50

50pãyã Yoneo xop te Yoneo xexka xop xix 'ũn xexka xop pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpu, tik kummuk xat, pu mõg hãptox tu'. Kaxĩy.

Ha 'ũn xop te Paot putup nõg, xix Maname', tu' xat, pu mõg hãptox tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index