Search form

ꞌAt 13:6

6Tu ta' mõg hãmyĩn yũm tu', tu mõktu mõxaha kõmẽn Pap tu'.

Ha Yoneo yõg tik yã' xut mĩhĩm, 'ũxuxet'ax Mayeyox, tu Topa pupi hãm'ãktux'ax putuk, pãyã mõ'ãmã'. 'A' max'ah Mayeyox.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index