Search form

ꞌAt 14:20

20Pa' kuxa mãm ka'ok xop te yãy tu nũ'nãhã', tu Paot yĩmap hã' pip, ha Paot yũm, tu' yok, tuk-nĩhã' xip, tu' xupep putpu kõmẽn tu', tu hãptup 'ĩhã Maname mũtik mõg, tu mõktu mõxaha Nep tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index