Search form

ꞌAt 15:7

7Tu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn nãm, ha Pet tek-nĩhã' xip, tu:

—'Ũkxape xop: Hõmã Topa tek yãykutnãhã 'ãxop kopah, 'ãxop te' yũmmũg, ha mõgkutnãhã', 'ũ hãm'ãpak max'ax 'ãktux hãmpuknõg xop pu', ha' puknõg xop te hãm'ãpak, tu' yĩpkox pip, tu' kuxa mãm ka'ok Yeyox kopah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index