Search form

ꞌAt 16:17

17Tu Paot pe' mõg, xik mũg pe' mõg, tu' yĩy ka'ok, hu:

—Nũ tik xop te Topa xe'ẽgnãg hã kãmãnat, hu xa hãmyũmmũgãp-tup, nũy Topa yõg putat hã 'ãmõgã'. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index