Search form

ꞌAt 19:8

8Ha Paot mõg Yoneo yõg Topa pet hah, tu mãyõn 'ãnuk 3 hã hãm'ãktux hã' nõy yãnãn tikmũ'ũn mũtik, nũy Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat 'ãktux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index