Search form

ꞌAt 2:17

17“Hõmã, hãmyãxatamuk xohix nõg putup,

'ĩhã Topa te yãy Koxuk yĩxõnnãp-tup 'ũhep xop xohix hah,

ha 'ãk-tok pit xix 'ãk-tok hex te Topa pupi hãm'ãktux putup,

ha' xiptap xop te yãy koxuk hã' pẽnãp-tup, ha kutut xop te nõ yõnkup putup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index