Search form

ꞌAt 2:20

20Mãyõn yãnãm xok putup hãpkoxtap hah,

ha mãyõn hex yãyhã' hep 'ãtap-tup,

ha 'ãmnĩy 'ũm puxet 'ĩhã Topa nũn putup,

tu hãm tu' nũn putup, pu hãpxopmã'ax xohix kopit.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index