Search form

ꞌAt 2:28

28'Õgnũ putat xe'ẽgnãg hãk mõg. Xate 'a' mũg putahat. 'Ũgyĩkãgnãg hã 'ãxip, yĩk kuxa hittup,” kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index