Search form

ꞌAt 2:38

38Ha Pet te:

—'Ãpu yãyhãhup, nũy hãpkummuk mĩy kux, hap-tox pix, xa Yeyox yã 'ãxuxyã 'ãktux, ha Topa te 'ãxop yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogãp-tup, pu tu' kux, ha xa nũ'kutnãp-tup yãy Koxuk Xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index