Search form

ꞌAt 20:38

38Yã' kuxa te Paot xak, hãm'ãktux'ax hah. Yã' xuktux, hu: “'A xe xatek 'ũm pẽnãp-tup'ah,” kaxĩy. Ha' mõgãhã mĩpkox hah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index