Search form

ꞌAt 20:8

8Ha kuyãnãm tat'ax punethok te mĩptut nõy yĩmũ' mõg'ax kopa' pip, hak mũg yãy tu nũ'nãhã',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index