Search form

ꞌAt 21:8

8Hãptup 'ĩhãk mũg mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn Xeyanet tu', tu Pinip pet tu' nox pip. Pinip te hãm'ãpak max 'ãktux pax. Hõmã 'ũkuxa mãm ka'ok xop te tik te 7 yĩmõgatux, pu hãpxop xit'ax popmã', nũy hok xop pu' popmã', tu Pinip yãykutnãhã kamah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index