Search form

ꞌAt 22:2

2Ha Yoneo yõg tikmũ'ũn te yãy yĩy'ax 'ãpak, tu:

—Nãy, hup, nũy 'ĩy hok. Kaxĩy.

Tu' yĩy 'ohnãg, ha Paot te:

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index