Search form

ꞌAt 25:16

16pa 'ãte: “Hõm yõg gohet te' xat hok pu tik 'ũm 'ũhok tup-tex hok. 'Ãmhok. Hõm yõg gohet te' xat, pu' kupeh xop kãy ha' nũn, nũy kupeh, pu kãy yã yãy 'ãktux, nũy kupex xop yõg hãm'ãktux hã' yãnãn,” kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index