Search form

ꞌAt 26:12

Paot te yãy kuxa yũm 'ãktux

12—Yã 'ãmãnex xexka xop te 'ã' hõm yãy 'ãxet'ax, tu kax'ãmi tappet tu', ha 'ãte nõm tappet mõgãhã', tuk mõg'ax Namãn tu',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index