Search form

ꞌAt 27:13

'Amuuh gãy te mõ'kouk

13Ha 'ãmuuh te mõ'kouk ha' xuxi', ha hãmpe'panõm, hu: “Yã hõnhã' max 'ãmuuh,” kaxĩy. Ha pipkup putux te mĩpkox hãm tu' xup kõnãg kopah, ha' xut, tu' mõg, tu Kenet yõg hãpkux hãmhũmnãg hã' mõg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index