Search form

ꞌAt 28:26

26“'Ãmõg, tikmũ'ũn hah, tu hãm'ãktux, hu:

'Ãxop te hãm'ãpak, pãyã hãm 'ũm 'ãpak 'ohnãg,

tu hãmpenãhã', pãyã hãm 'ũm pẽnã 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index