Search form

ꞌAt 4:12

12'Ok xip tik nõy te tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, nũy yãnãn tu' kuxa max tat? 'Ok xip hãpxexka xohix tu'? 'Ap xip'ah. Yeyox yãp-xet xip. Topa te Yeyox 'ãxet'ax hõm tikmũ'ũn pu', pu Yeyox yũmũg kuxa kummuk tu xit, nũy nõ max tat 'ũyãnãn tu'. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index