Search form

ꞌAt 5:37

37Ha hãpxip 'ĩhã gohet te tikmũ'ũn mõ'kupix, tu tikmũ'ũn xohix te xĩy yũmmũg putup, hu mõ'kupix, 'ĩhã Ganinet yõg Yot xip, ha tikmũ'ũn punethok te Yot pe' mõg, ha' xok, ha tikmũ'ũn te yĩkãm xupmãhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index