Search form

ꞌAt 7:14

14Ha Yoye te yãy tak xãnãhã', xi' xape xop xohix, pu nũ', 'ũxohix te 75.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index