Search form

ꞌAt 9:24

24Tu' xaptop hã' pip Namãn yõg mõ'yĩnnĩn'ax tu', tu' Xaot hip, tu 'ãmnĩy xohix hã' hip, xix hãptup xohix hã mõ'yĩnnĩn'ax hã pẽnãnã' pip, nũy Xaot mũy, nũy putex, pa tik 'ũm te Xaot pu' xuktux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index