Search form

ꞌAt 9:6

6pa 'ãyok, nũy 'ãk-nĩhã xihip, tu mõg tu mõktu kõmẽn Namãn tu xupep. 'Õnte tik 'ũm te xa hãmyũmmũgãp-tup. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index