Search form

Yoãm 1:21

21Ha xe' yĩkopit hu: 'Ũ'ũm 'ãmũn? 'Ok 'Enit? Kaxĩy.

Ha Yoãm te:

—'Ãmhok. Kaxĩy.

Ha xe:

—'Ok 'ãmũn nõ'õm, tu Topa pupi hãm'ãktux? 'Ok putpu 'ãnũn? Kaxĩy.

Ha:

'Ãmhok. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index