Search form

Yoãm 1:50

50Ha Yeyox te:

—'Ãte xa' xuktux 'ãte 'ãpẽnãhã piget kup kakak, yĩy 'ãkuxa yũm 'ũgkopah. 'Ok kaxĩy 'ãkuxa yũm? Yã' max nũhũ', pa xate xe' pẽnãp-tup hãpxopmã max xohix xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index