Search form

Yoãm 10:17

17—'Ãte' tux hok, pu tikmũ'ũn 'ũkputex, puxix tikmũ'ũn 'ũkputex, ha putpuk hip-tup. Hã kaxĩy 'ãtak Topa tek mõyãy xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index