Search form

Yoãm 10:25

25Ha Yeyox te:

—Hõmã 'ãte xa hãm'ãktux, pa 'ãkuxa mãm 'ohnãg 'ũgkopah. 'Ãte hãpxopmã max yõgnũ 'ãtak te nõm putup, ha 'ãxop te' pẽnãhã', tu nõm hãg yũmmũg'ax.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index