Search form

Yoãm 10:5

5ha kahnẽn te' nõy pe' mõg 'ohnãg. 'Ũnõy te kahnẽn xãnãhã', pa kahnẽn nũpanãm, kahnẽn te' yũmmũg 'ohnãg 'ũnõy yõg hãm'ãktux tu'. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index