Search form

Yoãm 11:42

42'Ãte' yũmmũg, xate yõg hãm'ãktux 'ãpak mõkuma'ãmõg. Pa 'ãte nũ 'ãktux, puyĩy tikmũ'ũn hãm'ãktux 'ãpax, hu' kuxa mãm 'ũgmũn kopah, yã xate nũgkutnãhã'. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index