Search form

Yoãm 11:47

47yĩy ta' yãy tu nũ'nãhã Paniye xop xix 'ãmãnex xexka xop xix tik pa te hãmyũmmũg xop, tu:

—Putep mũn mĩy putup yũmũ'ãte'? Tik te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg punethok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index