Search form

Yoãm 12:20

Genex yõg xop mõg, nũy Yeyox pẽnã'

20Yã' pip tikmũ'ũn xohix Yenoyanẽn tu 'ãmuk xexka tu', tu Topa pu nũktettex, ha nõm xop kopa' xip hãpxexka Genex yõg xop,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index