Search form

Yoãm 12:27

Yeyox te hãm'ãktux 'ũxok putup

27Tu Yeyox te xe:

—Hõnhã 'ĩhãg kuxa hittup 'ohnãg. 'Ãte putep 'ãktux putup? 'Ok 'ãte hãm'ãktux putup, hu: “Yõgnũ 'ãtak, 'ãpu 'ũkxũy xut”. Kaxĩy. 'Ãmhok, 'ãte nõm 'ãktux putup'ah. Pak nũn, nũy tu xok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index