Search form

Yoãm 12:9

'Ũxexka xop tep-tup, nũy Nay putex

9Ha ta tikmũ'ũn xohix xexka te' xupak hato'a Yeyox xip xiptuxexka Metãn tu', tu ta' mõg, nũy Yeyox pẽnã' xix Nay pẽnã', yã putpu' hi'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index