Search form

Yoãm 13:29

29Yã Yot te Yeyox yõg tik xop yõg tãyũmak tat'ax pẽnãhã', ha yãg te hãmpe'paxex Yeyox te Yot xat, pu mõg, nũy pãm pop 'ãmuk xexka pu', ha ta yãg te hãmpe'paxex Yeyox te' xat, pu mõg, nũy tayũmak popmã 'ũhok xop pu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index