Search form

Yoãm 13:37

37Ha Pet te

—Texĩy 'ãpek mõg yũmmũg 'ohnãg hõnhã? 'Ãte xa tuk xok putup. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index