Search form

Yoãm 13:4

4Yeyox yũm mĩmpe xit'ax tu', tu tak-nĩhã' xip, tu topixxax xut 'ũyĩmũ nõ'õm, tu topixxax yãy nagã'ax paha', tu nõ yãy kunãy hĩy,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index