Search form

Yoãm 14:21

21—Tikmũ'ũn 'ũm te yõgnũ xat'ax pop, tu nõm mĩy, yã tutek putuppax, ha yõgnũ 'ãtak te nõm putuppax putup, nõm tek putuppax, ha 'ãte nõm putuppax putup kamah, tu yãy mũg putup 'õm pu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index