Search form

Yoãm 15:22

22Paxpuk nũn 'ohnãg, puxix tikmũ'ũn yãy hãpkummuk mĩy'ax yũmmũg 'ohnãg. Pak nũn, tu tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã'. Nõmhã tikmũ'ũn te' yũmmũg yãy yõg hãpkummuk mĩy'ax.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index