Search form

Yoãm 15:8

8'Ãxop te hãpxopmã max punethok, yĩy tikmũ'ũn te' pẽnãp-tup, yã' max xe'ẽgnãg Topah. Hã kaxĩy kama tikmũ'ũn te' pẽnãp-tup 'ãxop mõg Yeyox mũtik, yã mĩnta max punethok putuk.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index