Search form

Yoãm 16:13

13Pa hãpxip 'ĩhã' nũn putup Topa Koxuk, tu xa hãmyok yũmmũgãp-tup. Tute 'ãxop mõgãp-tup putat max hã, yã xa' yũmmũgãp-tup hãmyok xohix xexkah. Tute yãy yõg hãm'ãktux 'ãktux putup'ah, pa hãm 'ãpak 'ãktux putup, tu xa nõm 'ãktux putup, tu hãptup yõg hãpxopmã'ax 'ãktux putup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index