Search form

Yoãm 16:14

14'Ãte tu' popmãp-tup hãm'ãktux, ha tute xa nõm 'ãktux putup. Hã kaxĩy xate' yũmmũg putup 'ũgmax xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index