Search form

Yoãm 16:23

23—Hãpxip 'ĩhã 'ãxop tek mũn tu' xak putup hãpxop 'ohnãg, pa 'ãte xa' xuktux 'ãxop te yõgnũ 'ãtak mũn tu' xak putup hãpxop, tu 'ãkuxa mãm 'ũgkopah, ha tute xa' popmãp-tup hãpxop xohix.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index