Search form

Yoãm 17:5

5Tak, 'ũkxip putup nõnteh 'ãmũtik. 'Ãpu 'ã' hõm hãpxop max xe'ẽgnãg nõnteh, yã 'ũkxexka mĩy. Hõmã 'ũhittap 'a hãm xexka xip'ah, hak max xe'ẽgnãg xik xexka'. 'Ãpu 'ãm popmã 'ũxeheh nõ'õm.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index